Her er de danske betegnelser for Windows tjenester:



Application Experience

Application Information: Programoplysninger

Application Layer Gateway Service: Gatewaytjeneste til programlaget

Application Management: Programadministration

Background Intelligent Transfer Service: BITS (Background Intelligent Transfer Service)

Base Filtering Engine: BFE (Base Filtering Engine)

Block Level Backup Engine Service: Tjeneste til sikkerhedskopiering på blokniveau

Certificate Propagation: Overførsel af certifikat

CNG Key Isolation: CNG-nøgleisolering

COM+ Event System

COM+ System Application: COM+-systemprogram

Computer Browser: Computerbrowser

Cryptographic Services: Kryptografiske tjenester

DCOM Server Process Launcher: Startprogram til DCOM Serverproces

Desktop Window Manager Session Manager: Sessionshåndtering af Styring af skrivebordsvindue

DFS Replication

DHCP Client: DHCP-klientprogram

Diagnostic Policy Service: Diagnosticeringspolitik-tjeneste

Diagnostic Service Host: Diagnosticeringstjenestevært

Diagnostic System Host: Diagnosticeringssystemvært

Distributed Link Tracking Client

Distributed Transaction Coordinator: DTC (Distributed Transaction Coordinator)

DNS Client: DNS-klient

Extensible Authentication Protocol: EAP (Extensible Authentication Protocol)

Fax

Function Discovery Provider Host: Udbydervært til registrering af funktioner

Function Discovery Resource Publication: Udgivelse af

funktionsregistreringsressourcer

Group Policy Client: Gruppepolitikklient

Health Key and Certificate Management: Tilstandsnøgle og certifikatadministration

Human Interface Device Access: Adgang til brugerstyrede inputenheder (HID)

IKE and AuthIP IPsec Keying Modules: IKE- og AuthIP Ipsec-nøglemoduler

Interactive Services Detection

Internet Connection Sharing (ICS): ICS (Internet Connection Sharing)

IP Helper: IP-hjælpefunktioner

IPsec Policy Agent

KtmRm for Distributed Transaction Coordinator: KtmRm til Distributed Transaction Coordinator

Link-Layer Topology Discovery Mapper: Mapper til link-layer-topologi

Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727: Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86

Microsoft iSCSI Initiator Service: Microsoft iSCSI-initiatortjeneste

Microsoft Software Shadow Copy Provider: Microsoft Software-øjebliksbilledprovider

Multimedia Class Scheduler: Multimedieklassestyring

Net.Tcp Port Sharing Service

Netlogon

Network Access Protection Agent

Network Connections: Netværksforbindelser

Network List Service: Tjenesten Netværksliste

Network Location Awareness: NLA (Network Location Awareness)

Network Store Interface Service: Tjenesten Grænseflade til netværksl*gring

Offline Files: Offlinefiler

Parental Controls: Forældrekontrol

Peer Name Resolution Protocol: PNRP (Peer Name Resolution Protocol)

Peer Networking Grouping: Gruppering af peer-netværk

Peer Networking Identity Manager: Identitetsstyring for peer-netværk

Performance Logs & Alerts: Ydelseslogger og -beskeder

Plug and Play

PnP-X IP Bus Enumerator: PnP-X IP Bus-optælling

PNRP Machine Name Publication Service: PNRP – Tjeneste til udgivelse af computernavn

Portable Device Enumerator Service: Optællingstjeneste for bærbar enhed

Print Spooler

Problem Reports and Solutions Control Panel Support: Understøttelse af kontrolpanelet Problemrapporter og løsninger

Program Compatibility Assistant Service: Programkompatibilitetsassistent

Protected Storage: Beskyttet lager

Quality Windows Audio Video Experience

ReadyBoost

Remote Access Auto Connection Manager

Remote Access Connection Manager

Remote Procedure Call (RPC): RPC (Remote Procedure Call )

Remote Procedure Call (RPC) Locator: RPS-søger (Remote Procedure Call)

Remote Registry

Routing and Remote Access: Routing og Remote Access

Secondary Logon: Sekundært logon

Security Accounts Manager: Sikkerhedskontohåndtering

Security Center: Sikkerhedscenter

Server

Shell Hardware Detection: Hardwaregenkendelse på brugergrænsefladen

SL UI Notification Service: SL UI-meddelelsestjeneste

Smart Card: Chipkort

Smart Card Removal Policy: Politik for fjernelse af chipkort

SNMP Trap

Software Licensing: Softwarelicensering

SSDP Discovery: SSDP-registrering

Superfetch

System Event Notification Service: SENS (System Event Notification Service)

Tablet PC Input Service: Tjenesten Tablet PC Input

Task Scheduler: Opgavestyring

TCP/IP NetBIOS Helper: Tjenesten TCP/IP NetBIOS Helper

Telephony: Telekommunikation

Terminal Services

Terminal Services Configuration: Konfiguration af Terminal Services

Terminal Services UserMode Port Redirector: Portomdirigering til Terminal Services i brugertilstand

Themes: Temaer

Thread Ordering Server: Trådsorteringsserver

TPM Base Services

UPnP Device Host: Vært for UpnP-enheder

User Profile Service: Tjenesten Brugerprofil

Virtual Disk: Virtuel disk

Volume Shadow Copy: Øjebliksbillede af diskenhed

WebClient: Webklient

Windows Audio

Windows Audio Endpoint Builder: Slutpunktsgenerator i Windows Audio

Windows Backup: Windows Sikkerhedskopiering

Windows CardSpace

Windows Color System: Windows Farvesystem

Windows Connect Now – Config Registrar

Windows Defender

Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework: Windows Driver Foundation – USD-struktur (user-mode driver)

Windows Error Reporting Service: Windows-fejlrapporteringstjeneste

Windows Event Collector

Windows Event Log: Windows-hændelseslog

Windows Firewall

Windows Image Acquisition (WIA): Windows-billedscanning

Windows Installer

Windows Management Instrumentation

Windows Media Center Extender Service: Windows Media Center-extendertjeneste

Windows Media Center Receiver Service: Windows Media Center-modtagertjeneste

Windows Media Center Scheduler Service: Tjenesten Windows Media Center-planlægning

Windows Media Center Service Launcher: Startprogram til Windows Media Center-tjenester

Windows Media Player Network Sharing Service

Windows Modules Installer: Installationsprogram til Windows-moduler

Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0

Windows Remote Management (WS-Management)

Windows Search

Windows Time

Windows Update

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service: WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery

Wired AutoConfig: Automatisk konfiguration af traditionelt netværk

WLAN AutoConfig

WMI Performance Adapter

Workstation: Arbejdsstation

 

 

Udarbejdet af John Stigers
© 2018 Support pc og andet