1) Det er forbudt at henvise til andre Facebookgrupper. Overtrædelse medfører bortvisning uden advarsel.

2) Siden handler kun om PC-support (software og hardware) og andet elektronik til privatpersoner (herunder mobiltelefoner, routere, printere mv.). Alt andet bliver slettet uden varsel.

3) Af og til bliver der stillet spørgsmål, hvor vi skal vurdere, om det er erhvervsrelateret eller privat. Vi vurderer hvert enkelt tilfælde for sig ud fra blandt andet følgende kriterier: Er der et CVR-nummer? Har spørgeren indtægt ved det (fx fremstilling af hjemmesider)? Repræsenterer spørgeren en forening, en skole eller et uddannelsestilbud? Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed uden CVR-nummer (hobby, fx salg af malerier, husflid og lign.)? Det kan siges ganske kort: Vi betragter et spørgsmål som erhvervsrelateret, hvis der er penge involveret, og det gælder uanset om aktiviteten giver overskud eller underskud.

4) Der må ikke omtales ulovlig software i gruppen som fx piratsoftware, cracks, keygens, no-cd patches, hackersoftware, YouTube downloaders, streamrippere mm. Det gælder også software til at fjerne eller omgå Digital Rights Management (DRM) som fx indhold på Spotify, Wimp, iTunes og lign.

5) Der må ikke omtales emner, der kan være brud på Lov om ophavsret som fx hvordan man henter indhold fra DR, YouTube, Netflix, “Popcorn Time”, Flixtor, Sefilm mv. Det samme gælder download af film, musik, software og lign.

6) Det samme gælder fildelingstjenester, hvor ulovlig software findes, herunder Torrent-websider, P2P software og lignende. Det er heller ikke tilladt at spørge om undertekster. Sådanne indlæg slettes straks og medfører advarsel. Gentagne brud på denne regel medfører permanent bortvisning. Hjælp til, eller opfordring til, ovenstående, må heller ikke forekomme i gruppen, og vil ligeledes resultere i advarsel og evt. bortvisning. Forsøg på salg af omtalte software i gruppen medfører permanent bortvisning uden advarsel. Der ydes IKKE support til breve fra advokater, der omhandler ulovlig download, Opslag af denne karakter er ikke velkomne og vil blive slettet. Vi hjælper ikke i sager om ulovlig download. Disse opslag slettes. Vi baserer os på denne kendelse fra Københavns Byret.

7) Spam er ikke tilladt. Link til salgssider uden for Facebook, scam, og lign. er ikke tilladt. Link til salgssider på selve Facebook er aldrig tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at oprette flere tråde om det samme problem. Det er tilladt, at man i en tråd uploader billeder separat. Overtrædelser medfører advarsel.

8) Gentagne brud på disse regler medfører permanent bortvisning. Føler du, at din tråd er løbet løbsk eller gået i stå så slet den og opret en ny.

9) Respekter andre brugere. Husk at holde en pæn tone overfor hinanden. Hvis det ikke sker, bedes du med det samme tage et billede af det og sende til en administrator. Brud på dette medfører advarsel. Gentagne brud på denne regel medfører permanent bortvisning.

10) Nedsættende/nedgørende kommentarer om andres valg af computer/telefon/tablet eller software (herunder operativsystem, browser, antivirussoftware) er ikke tilladt. Husk at fordi du har valgt det, du synes, er det bedste for dig, er det ikke nødvendigvis det bedste for andre.

11) Køb og salg er strengt forbudt. Har du udstyr, du gerne vil have vurderet, er denne gruppe ikke det rette sted. Brug i stedet de mange salgssider på Facebook. Gentagne overtrædelser kan medføre advarsel eller permanent bortvisning.

12) En administrators ord er endeligt og ikke til diskussion i gruppen. Har du problemer med en administrator så skriv en klage til en anden administrator, der vil tage det op i vores administratorgruppe. Hver gang en administrator griber ind, bliver dette i langt de fleste tilfælde diskuteret administratorerne imellem, så du kan gå ud fra, at når en administrator griber ind, er det ikke ud fra en personlig mening, men ud fra samlet beslutning blandt alle administratorer. Blokering af en administrator medfører permanent bortvisning.

13) Læs vejledningen. Overtrædelse giver en høflig henstilling. Systematisk og konsekvent manglende evne til at følge vejledningen medfører advarsler og i værste fald bortvisning.