Styr sprog i Windows

Problemet kan være, at du har valgt dansk som sprog, men PC’en åbner og lukker med engelsk som sprog.

Løsning:
  1. Startknap >
  2. Kontrolpanel >
  3. Administration >
  4. Område >
  5. Fanebladet “Administrative indstillinger”.
  6. I “Administrative indstillinger” klikker du på den øverste “Kopier indstillinger”, som drejer sig om “Velkomstskærmbillede og nye brugerkonti”.

 

 

Du kommer til skærmbilledet herunder. Sæt flueben i de to bokse:

 


John Stigers & Hanne B. Stegemüller, 6. august 2016