Om undersøgelsen i 2017

Undersøgelsen har været tilgængelig fra den 1. til den 24. september 2017 kl. 06:00. Den består af ni spørgsmål, der er stærkt inspireret af Danmarks Statistiks seneste brugerundersøgelse vedrørende deres egen side. ”Spørgsmål” ti er ikke et spørgsmål men en tak for medvirken. 63 brugere har svaret. Det er ikke repræsentativt (statistisk signifikant), idet Facebookgruppen har mere end 16.500 medlemmer. Det svarer til, at kun 0,38 pct. har svaret.

To eller tre svar vedrører min private blog. Disse har jeg taget ud af fritekstfelterne, men jeg kan af gode grunde ikke identificere dem i tabellerne.

Nederst på denne side finder du link til undersøgelsens resultater.

Først overraskelserne
  1. 31,7 pct. bruger ikke guiderne på hjemmesiden.
  2. Respondenterne er ældre, end jeg troede. 85,7 pct. er over 41 år. Ser man alene på den andel, der er over 65 år, befinder ca. 20 pct. af brugerne sig her.
  3. Respondenterne er bedre uddannede, end jeg troede. 54,8 pct. har som minimum en kort videregående uddannelse.
Resultater

Spørgsmål 1: ”Hvordan blev du opmærksom på hjemmesiden?”

Kommentar: Ikke overraskende er langt de fleste respondenter (68,3 pct.) kommet via Facebookgruppen ”Support PC og andet”.

Spørgsmål 2. ”Bruger du de guides, der findes på hjemmesiden?”

Kommentar: Her er det overraskende, at 31,7 pct. ikke bruger guiderne. Næsten lige så mange (23,8 pct.) bruger dem dog flere gange pr. måned. Der er en del interessante svar i fritekstfeltet.

Spørgsmål 3: ”Guiderne er skrevet i et klart og let forståeligt sprog.”

Kommentar: Maksimal score er 5,0, og den gennemsnitlige score i besvarelserne er 4,19. Det er meget tilfredsstillende.

Spørgsmål 4: ”Jeg kan selvstændigt løse mine problemer vha. guiderne.”

Kommentar: Ud af maksimalt 5,0 ligger den gennemsnitlige score på 3,81. Det er også tilfredsstillende.

Spørgsmål 5: ”Angiv hvor enig eller uenig du er i udsagnene herunder:”.

Kommentar: Svarene viser, at langt de fleste enten er ”meget enig” eller ”enig” i de otte udsagn. Resultatet skal dog ikke overskygge, at der peges på problemer med at navigere, med mobilvenlighed og med at finde det man søger. Dette adresseres nedenfor i afsnittet om problemer.

Spørgsmål 6: ”Benytter du hjemmesiden i forbindelse med:”

Kommentar: Ikke overraskende bruger 88,7 pct. af respondenterne siden i deres egenskab af privatpersoner.

Spørgsmål 7:  ”Hvor gammel er du?”.

Kommentar: 85,7 pct. er over 41 år. Respondenterne er ældre, end jeg forventede. Ser man alene på gruppen over 65 år, viser det sig at en femtedel af respondenterne befinder sig her.

Spørgsmål 8: ”Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?”

Kommentar: Over halvdelen af respondenterne (54,8 pct.) har som minimum en kort videregående uddannelse. Respondenterne er bedre uddannede, end jeg forventede.

Spørgsmål 9: ”Har du forslag til ændringer på hjemmesiden?”

11 har besvaret spørgsmålet, mens 52 har sprunget det over. Det svarer til at 17,5 pct. af samtlige respondenter har svaret på spørgsmålet. Der er tale om et helt åbent spørgsmål.

Kommentar: To respondenter ønsker flere guides eller en helt specifik guide. Det er rigtig fint. Jeg tager som altid gerne mod bidrag, og jeg er som sædvanlig også til rådighed med hjælp og vejledning. Denne guide viser, hvordan du skal gøre, når du vil bidrage. En supplerende mulighed er at genoplive Excelarket ”Ønsker til guides”.

Kommentar: To respondenter ønsker et andet design. Dette adresseres nedenfor i afsnittet om problemer.

Problemer

Jeg bruger lejlighedsvist en konsulent, når jeg har brug for bistand. Jeg beskrev overfor ham de problemer, undersøgelsen afslører. Han svarede følgende:

”Det ser jo rigtig fint ud. Jeg lægger mest mærke til de punkter, der bliver beskrevet om mobil, selve designet på hjemmesiden og det med at finde, hvad man søger. De to sidstnævnte hænger måske ret godt sammen, men vil også kræve en større investering (min fremhævning) at kigge på. Men lad mig høre, hvad du kommer frem til, at der skal ske”.

Note januar 2018:  nyt design
  • Siden er skrevet om og til en vis grad optimeret, ligesom den er kontrolleret for mobilvenlighed med dette værktøj.
  • Menuerne omorganiseret, så det er lettere at finde det, man skal bruge.

  1. Menuerne

Der er som nævnt flere respondenter, der mener, at menuerne er problematiske, både når de tilgås fra PC, fra mobiltelefoner og fra tablets. Det er jeg enig i!

Problemet er, at siden er “indholdstung”, og det skal den også være! Problemet vil helt sikkert vokse sig større, idet kerneydelsen netop er guides, som der p.t. er 101 af, og antallet vil vokse konstant. Og det skal det også.

En respondent foreslår en side, hvor kun kategorierne vises som links, og når man klikker på en kategori, skal man komme ind til de tilhørende guides. Det dur ikke rigtig. For det første er den løsning allerede prøvet – uden held. Og for det andet vil man ikke kunne se, hvad der gemmer sig bag en kategori, og det er ikke hensigtsmæssigt. De gamle løsning indebar mange manuelle rutiner for at vedligeholde en ”mellemside”, og det var svært at huske hver gang, så tit fik jeg ikke vedligeholdt disse.

Min konsulent kender ikke til andre hjemmesider, der har 100+ sider. Han foreslog at kigge på nedenstående, der også er indholdstunge:

Canon: Mange menuer i mange lag. Adskillige top og bundmenuer på hver side. Jeg synes, det er uoverskueligt.

Microsoft: Har rullegardin der bare viser kategorier i flere niveauer. Altså skal man klikke på kategorien for at se, hvad der gemmer sig bag den. Det er den model, jeg allerede har afprøvet uden held. De har to topmenuer. Det behøver vi ikke.

Samsung: Mere overskueligt, da de også viser en brødkrummesti øverst. Flyvende menuer ad modum vores. Det ville bare ikke passe med den nuværende menustruktur.

LG: Flyvende menuer ad modum vores. Visning af kategorier og klik medfører produktet indenunder. Men dette har vi som nævnt prøvet uden held.

Løsningen er slet ikke entydig. Den bedste løsning er nok at bruge sidens sitemap og søgefunktionen på forsiden. Den er rigtig god.

  1. Layout og mobilvenlighed

To respondenter udtrykker eksplicit, at layoutet bør være et andet.

Når man indtænker, at 85,7 pct. af respondenterne er over 41, inklusive at 20,6 pct. – altså en femtedel – af respondenterne er over 65 år, skal siden ikke fyldes med ”ting, der hopper og danser”, baggrunden skal være hvid, teksten sort og tekststørrelsen skal være til at ”få øje på”.

Jeg er helt klar over, at siden ikke er videre ”smart”, men jeg vægter indholdet og det forhold, at teksterne skal være læsbare og læsevenlige.

Det er lidt af en kunst at skrive læsbare tekster på nettet, fordi vi jo læser helt anderledes på skærmen end i fx en bog eller en avis. Det vil sige, at man skal tænke meget over læsbarheden.

Niels Gamborg har beskæftiget sig meget med læsevenlige tekster på nettet. Det er altid hans råd, jeg følger. En anden forfatter, man bør kende til, når man skriver til nettet, er Jakob Nielsen, der også har beskæftiget sig intenst med brugervenlighed/usability. Disse to forfattere rådgiver også om opsætning af websider, og de anbefaler begge ”ro” med fokus på indholdet.

Ved længere tekster anbefaler de en indholdsfortegnelse øverst til venstre. Dette er allerede implementeret.

På denne side findes flere henvisninger til de to forfattere.

Der kan muligvis opnås øget mobilvenlighed ved at skifte tema/design. Jeg har adgang til det professionelle og meget udbredte tema ”Enfold”, der er meget fleksibelt og rummer et væld af muligheder. Jeg har prøvet at installere det på min testside udelukkende for at se på mobilvenligheden.

Man opnår zoomfunktionen, og det er rart, men problemerne med menuerne ændrer sig ikke. Herudover håndterer temaet ikke den lille beskrivelse under hvert enkelt link. Beskrivelsen er værdifuld, idet det er her, jeg med få ord kan uddybe, hvad guiden indeholder – med andre ord kan man få en forsmag uden at åbne linket.

Jeg har kontaktet firmaet bag ”Enfold”, og de svarer følgende vedrørende menuer:

” The mega menu cannot contain more than 3 rows specially if there are more than 10 menu items in each column. The 3rd row will just overflow outside the view port unless than user is using a big monitor. You should restructure the menu item or move the guides in a page or just create a sitemap.”

Frit oversat: Mega menu kan ikke håndtere mere end tre rækker (altså kategorier, red.) hvis der er mere end ti emner (altså links, red.) i hver kolonne. Den tredje række vil bare ”flyde ud over kanten” med mindre brugeren har en stor skærm. Omstrukturer menuen eller dan en sitemap. (Note: Sitemap er allerede implementeret jfr. punkt et.)

Konklusion

Der er kun kommet ganske få svar, og det er ikke til at vide, om de er repræsentative. Der tages som hovedregel godt imod både guides og hjemmeside. Der er problemer med menuerne og mobilvenlighed, men jeg har ikke umiddelbart nogen løsning på dem.

De detaljerede resultater findes her.

Venlig hilsen

Webmaster


Hanne B. Stegemüller, 24. september 2017